Over TecqGroep

TecqGroep is een groep van bedrijven gespecialiseerd in de bemiddeling van technisch personeel.

Onze specialistische werkmaatschappijen – de TecqGroep bedrijven - zorgen ervoor dat technische opdrachtgevers kunnen beschikken over de juiste specialisten. Voor deze specialisten zorgen zij voor een werkplek die past bij hun ambitie en carrièreniveau.

Samen nemen de TecqGroep bedrijven een sterke positie in op de technische arbeidsmarkt. Zij zijn in staat om personeel op alle niveaus binnen de techniek te bemiddelen. Van hoger opgeleide 'white collar' specialisten tot uitvoerende 'blue collar' professionals.

TecqGroep is het voormalige Humares en bestaat al sinds 1976. Om ons technisch specialisme te onderstrepen, is de naam in 2018 gewijzigd in TecqGroep.

Visie, missie

In de visie van TecqGroep leiden economische onvoorspelbaarheid, toenemende internationalisering en vergrijzing tot een structureel tekort aan technisch specialisten. Tegelijkertijd neemt de flexibilisering op de arbeidsmarkt steeds verder toe. De wijze waarop en de regulering hiervan ligt onder een politiek vergrootglas.

TecqGroep wil als specialist in technische specialisten het verschil maken op de arbeidsmarkt. In een toekomst waarin de afstand tussen vraag en aanbod almaar groter wordt, zorgen de bedrijven van de TecqGroep voor continuïteit en zekerheid. Dit doen zij door opleiding en permanente ontwikkeling van kennis en competenties van hun specialisten en eigen medewerkers.

TecqGroep - Expertise included


Kernwaarden

Passie voor mensen, passie voor techniek

Het succes van TecqGroep wordt voor een groot gedeelte bepaald door de waarden die gedeeld worden binnen al onze bedrijven. In alle keuzes en activiteiten van onze medewerkers klinken de waarden passie voor techniek en passie voor mensen door. Van de selectie van nieuwe collega’s tot de beleidskeuzes die op directieniveau gemaakt worden.

Wij geloven dat techniek een cruciale rol speelt in de ontwikkelingen in de wereld. Onze passie voor techniek vormt de basis voor onze specialisatie.

Zonder mensen kan techniek niet bestaan. De steeds verder gaande ontwikkelingen binnen de techniek zijn alleen mogelijk door de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van mensen. Het hand in hand gaan van de ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van de techniek is de fascinatie die binnen alle TecqGroep bedrijven gedeeld wordt. Wij willen dan ook een rol spelen in de ontwikkeling van onze specialisten.

Hierdoor kenmerkt de dienstverlening van alle TecqGroep bedrijven zich door persoonlijke betrokkenheid, kennis van techniek en de drive om te groeien.


Oplossingen

Bedrijven uit de TecqGroep bieden oplossingen om de juiste kandidaat aan de best passende opdracht te koppelen

De juiste schaarse specialist vinden voor een specialistische technische functie. Of een specialist begeleiden tot het bij zijn kennis en ambitie passende niveau. Dat is de uitdaging. De TecqGroep bedrijven ondersteunen hun opdrachtgevers daarbij op verschillende manieren:

  • Specialistische lokale werving
    Als communicatie in de lokale omgeving of kennis van de lokale werkwijze belangrijk is, moeten specialisten uit de omgeving komen. Het vinden en matchen van deze specialisten vraagt om kennis van de lokale technische arbeidsmarkt.
  • Blijvende ontwikkeling van competenties
    Technische bedrijven hebben mensen nodig met up-to-date kennis. De arbeidsmarkt vraagt om steeds sneller veranderende competenties. Mensen worden opgeleid voor banen die nu nog niet bestaan. Daarom is permanente ontwikkeling een vereiste.
  • Continue sourcing van internationale specialisten
    Specialisten met de juiste kennis en vaardigheden zijn schaars en zullen steeds schaarser worden. Het beste talent is soms beschikbaar in andere landen dan waar de vraag is. Daarom zoeken de TecqGroep bedrijven ook over de grens naar het gewenste specialisme.

Onze Ecovadis certificering is vernieuwd en we zijn ontzettend trots! We blijven onze klanten verzekeren van onze toewijding aan de planeet en de maatschappij.

Download Certificering